Salg og Rapporter

Denne artikel beskriver hvordan du kan bruge Salg og Rapporter i My.Shopbox til at få overblik over din forretning

Salg & Rapporter

Afsnittet “Salg & Rapporter” giver dig et overblik over alle dine transaktioner, Kasserapporter, Rapporter samt Gavekort og Tilgodebeviser.

Transaktioner

I venstre side, finder du oversigten over alle dine transaktioner. Af hver transaktion fremgår det, om salget er foretaget via kortsalg, som kontant betaling, Mobilbetaling, gavekort, splitbetaling, fakturabetaling eller via blandet betaling.

Ønsker du yderligere informationer for en transaktion skal du blot trykke på den ønskede transaktion.

Af transaktionen fremgår det:

 • Hvem har foretaget salget

 • Dato og klokkeslæt

 • Order hash (skal oplyses ifm. fejlrapportering)

 • Beløb

 • Betalingsform

 • Produkter solgt

 • Samlet sum for transaktionen

 • Find en specifik transaktion

Såfremt du har brug for at udsøge en specifik transaktion, har du mulighed for at filtrere i din søgning, således at du ikke skal se alle dine transaktioner igennem.

Dette gøres nemt og enkelt således:

 1. Tryk på “Filter ikonnet”   ("tre vandrette streger”)

 2. Vælg søge kriterier

 3. Tryk på “Filter” 

Ikon 1: Filter 

Rapporter

For at gøre det nemt for dig at få et overblik over din virksomhed, har vi valgt at tilbyde dig en bred vifte af rapporter, som alle kan give dig nogle specifikke informationer indenfor et område:

Hver time rapport

Denne rapport giver dig et overblik over salg i virksomheden time for time. Den giver dig et godt overblik, når du skal planlægge bemanding, da det af rapporten vil fremgå, hvornår du har mest travlt på dagen baseret på salg. 

Du kan nemt og enkelt filtrere i din søgning, ved at trykke på “tragten” i øvre højre hjørne og efterfølgende sende enten downloade rapporten lokalt eller sende den til en email.

Til brug for: Optimere din bemanding


Lagerrapport

Denne rapport giver dig et overblik over din lagerstatus, hvor meget du har solgt for og hvilke produkter du sælger mest af, så du hurtigt har et overblik når du f.eks skal bestille nye varer med alarmfunktionen.

Du kan nemt og enkelt filtrere i din søgning, ved at trykke på “tragten” i øvre højre hjørne og efterfølgende sende enten downloade rapporten lokalt eller sende den til en email.

Til brug for: Lagerstatus og varebestilling


Varesalg

Med denne rapport kan du udsøge en oversigt der giver dig et overblik over produktsalg pr. transaktion. 

Du kan nemt og enkelt filtrere i din søgning, ved at trykke på “tragten” i øvre højre hjørne og efterfølgende sende enten downloade rapporten lokalt eller sende den til en email.

Til brug for: Produktsalg


Total produktsalg

Denne rapport giver dig et overblik over alle dine solgte produkter.

Du kan nemt og enkelt filtrere i din søgning, ved at trykke på “tragten” i øvre højre hjørne og efterfølgende sende enten downloade rapporten lokalt eller sende den til en email.

Til brug for: Lagerstatus


Transaktions Rapport

Ønsker du et overblik over alle dine transaktioner, så er det denne rapport du skal bruge.

Du kan nemt og enkelt filtrere i din søgning, ved at trykke på “tragten” i øvre højre hjørne og efterfølgende sende enten downloade rapporten lokalt eller sende den til en email.

Til brug for: Transaktions Overblik


Udgiftsrapport

Denne rapport giver dig et overblik, over alle dine udgifter.

Du kan nemt og enkelt filtrere i din søgning, ved at trykke på “tragten” i øvre højre hjørne og efterfølgende sende enten downloade rapporten lokalt eller sende den til en email.

Til brug for: Regnskab


Faktura Rapport

Denne rapport giver dig et overblik, over alle dine faktura transaktioner.

Du kan nemt og enkelt filtrere i din søgning, ved at trykke på “tragten” i øvre højre hjørne og efterfølgende sende enten downloade rapporten lokalt eller sende den til en email.

Til brug for: Regnskab


Daglig omsætning rapport

Denne rapport giver dig et overblik over, din omsætning pr. dag.

Til brug for: Regnskab


Ugentlig rapport

Denne rapport giver dig et overblik over, din omsætning pr. uge.

Til brug for: Regnskab

Månedlig rapport

Denne rapport giver dig et overblik over, din omsætning pr. måned.

Til brug for: Regnskab

 

Årlig rapport

Denne rapport giver dig et overblik over, din årlige omsætning.

Til brug for: Regnskab


Kasserapporter

Når du foretager en ‘Dagsafslutning', genererer systemet en Kasserapport, som giver dig et overblik over dags samlede omsætning samt evt. differencer.

Som de øvrige rapporter, har du mulighed for at udsøge Kasserapporter for en egendefineret periode, således

 1. Tryk på “Filter ikonnet” i øvre venstre side

 2. Indtast søgekriterier

 3. Tryk på “Filter”

 4. Tryk på ⇾ for at sende rapporten til en ønsket email 

Gavekort og Kuponer

Her finder du et overblik over alle dine udstedte gavekort. Af oversigten fremgår blandt andet:

 • Gavekortskoden

 • Dato for udstedelse

 • Status

 • Beløb ved udstedelse

 • Gavekortets historik 

Har du brug for at få et overblik over, hvornår et specifikt gavekort f.eks. er blevet benyttet og til køb af hvilke produkter, så kan du nemt finde disse informationer således:

 1. Find det ønskede gavekort

 2. Tryk på “uret” i højre siden ud for det ønskede gavekort

De transaktioner du fremgår på skærmen, er alle de transaktioner der er foretaget på det pågældende gavekort

Vælg den transaktion du ønsker at se nærmere på, ved at trykke på ‘pilen’ i højre side 

Gavekorts udskrift

Hvis din kunde ønsker at få genfremsendt en kvittering for brug af gavekortet, så skal du gøre som følger:

 1. Find det ønskede gavekort

 2. Tryk på “uret” i højre siden ud for det ønskede gavekort

 3. Tryk på ⇾ og indsætte den email hvortil, kvittering skal sendes til

Fandt du dit svar?