1. Shopbox help resources
  2. Shopbox POS - Point of Service

Udvidet produktinfo

Hold inde på et produkt og få alt info frem.

Som noget nyt kan man ny få vist flere produkt informationer for et produkt, ved at holde inde på et produkt (long press)I vinduet vi man kunne se produkt beskrivelse, billede, pris og andre relevante produkt informationer om lagerbeholdning, varianter mv. hvis disse findes for det pågældende produkt. Da der er lidt mere plads til at vise information, vil man også bedre kunne se produktnavnet, hvis dette er langt og ikke kan vises i sin fylde længde i de små produkt firkanter.

Product Inventory View B