1. Shopbox help resources
  2. Shopbox POS - Point of Service

Forbedret dagsafslutning

I den nye Shopbox POS version 2.4.0 er et redesign af dagsafslutningsprocessen. Målet med det nye design har været, at gøre processen mere smidig og lettere at forstå for brugeren, der gennemfører dagsafslutningen.

Ændringen består at følgende 3 dele:

  1. Ny mulighed for at konfigurerer flydende eller fast kassebeholdning
  2. Mulighed for at springe bestemte indtastninger over i dagsafslutningen
  3. En mere enkel visning af den samlede oversigt til slut.

Ny mulighed for at konfigurere flydende eller fast kassebeholdning

Håndtering af kontanter til banken varierer fra butik til butik. Nogle butikker efterlader et fast beløb i kassen til næste dag, mens andre tager et passende beløb ud af kassen ved dagsafslutningen og efterlader resten i kassen.

Nu kan du indstille dagsafslutningen til enten flydende eller fast kassebeholdning. Dette gør det nemt at håndtere aktuelle beløb på en intuitiv måde. Hvis du ønsker en fast kassebeholdning, kan du angive det beløb, du normalt efterlader i kassen til den næste dag.

Aktiver kontantbeholdning - Fast beholdningKontantbeholdning - Variende beholdning

 

Fast kassebeholdning

Hvis man anvender en fast kassebeholdning med et specifikt beløb, så vil dette beløb automatisk fremgå i dagsafslutningen, som det beløb der efterlades i kassen. Bemærk dette beløb er kun vejledende og kan sagtens ændres når kassen gøres op:

pasted image 0

Som bruger vil man derfor kun skulle indtaste det beløb der tages ud af kassen til banken:

Kontant opgørelse

 

Det samlede optalte kontanter vil så vises som summen af det der efterlades i skuffen 

plus det beløb der udtages til banken. I eksemplet ovenfor på 6.323,00

Flydende kassebeholdning

Hvis man anvender en flydende kassebeholdning, skal man først optælle alle kontanterne i kassen og angive dette, og efterfølgende angive det beløb, der er udtaget af kassen til banken. Når de to beløber er optalt og angivet, vil det vises hvor mange kontanter der således efterlades i kassen til dagen efter:Kontant kasseopgørelse - Kontanter til banken

 

Mulighed for at springe bestemte indtastninger over i dagsafslutningen

I den tidligere version af dagsafslutningen var det nødvendigt at tage stilling til alle betalingstyper. Nu behøver du kun at tage stilling til de betalingstyper, der ikke afstemmes automatisk. Det betyder, at du ikke behøver at tage stilling til integrerede betalingstyper og betalingstyper, der er konfigureret til automatisk afstemning i MyShopbox. Derudover skal du kun tage stilling til betalingstyper, der faktisk er blevet brugt i løbet af dagen. Hvis du for eksempel har euro som betalingstype, men ikke har modtaget betaling i euro i løbet af dagen, vil dette felt ikke blive vist.

Hvis ingen betalingstyper er blevet anvendt, vil vinduet blive sprunget helt over. Hvis du kun bruger integreret kort og MobilePay (integreret eller konfigureret med automatisk afstemning), behøver du kun at tage stilling til kontanterne i kassen i forbindelse med dagsafslutningen.

Opgørelse - andre betalingstyper

Selvbetjening

For selvbetjeningskasser kan du indstille kassen til at lave en automatisk dagsafslutning på et bestemt tidspunkt. Dette kan dog kun ske, hvis der ikke er modtaget kontanter og hvis betalingstyperne ikke er blevet afstemt automatisk.

 

En mere enkel visning af den samlede oversigt til slut.

For at gøre det lettere at få et overskueligt overblik er betalingsformerne opdelt i separate sektioner, og beløbene for hver sektion er præsenteret, så det bliver nemmere at verificere dem og dermed også nemmere at finde eventuelle forskelle.

For hver betalingstype vises det samlede salg siden sidste opgørelse og de beregnede beløb, der kommer fra indtastning eller automatisk afstemning. Det er vigtigt, at beløbene for hver sektion stemmer overens for at undgå eventuelle kassedifferencer.

 

Kontant (Lokal valuta, DKK i Danmark)

For kontanter vises både det samlede salg, der er betalt med kontanter, og summen af eventuelle øreafrundinger, der er forekommet. Øreafrundinger kan være både positive eller negative beløb, men er normalt små beløb på få kroner.

Hvis der er blevet solgt varer i en fremmed valuta, som har medført byttepenge i danske kroner, vil beløbet for byttepenge blive trukket fra det kontante salg. Dette sker for at reducere den kontante beholdning. Derfor kan det samlede beløb for kontantsalg ikke betragtes som den totale omsætning, da beløbene i fremmed valuta skal tages i betragtning.

Kort

Under kort vises de indtastede eller automatiske afstemte beløb for kortbetalinger. Beløb for drikkepenge og ekstra gebyrer fremgår også, så det samlede beløb modtaget på terminalen fremgår.

opgørelse - resume

 

Fremmede valuta

Ved salg, hvor betaling er foretaget med en fremmed valuta vises et afsnit for hver fremmed valuta der er konfigureret (EUR, SEK, NOK mv.). For hver af valutaerne vises det samlede salg der er afregnet med den pågældende valuta, den omregningskurs der har været anvendt, samt beløbets værdi i den lokale valuta (DKK i Danmark). Det optalte beløb i den pågældende valuta skal svare til det samlede salg i den pågældende valuta. Såfremt der ved betaling i den fremmede valuta har været givet byttepenge i lokal valuta (DKK i Danmark), vil dette beløb være udtaget af det samlede salg i kontanter (Lokal) ovenfor.

 

Mobil

Mobil dækker over elektronisk betaling med MobilePay. Det opgjorte beløb angiver det indtastede eller automatisk afstemte beløb. Det samlede salg angiver det samlede beløb, der registreret som betalt med mobil.

 

"Gave" (Gavekort)

Gave dækker over betalinger foretaget med gavekort. Både det samlede salg og opgjort er baseret på registreringer foretaget i løbet af dagen.

 

Øvrige betalingstyper

Hvis der er blevet konfigureret andre betalingstyper, såsom Wolt, Online ordre eller lignende, vil disse blive vist separat efter de almindelige betalingstyper. For disse betalingstyper vil det samlede salg være summen af betalinger, der er foretaget med den specifikke betalingstype, og det opgjorte beløb vil være det indtastede eller automatisk afstemte beløb.

opgørelse - difference

 

Flydende kassebeholdning

fast kassebeholdning

 

Læs: Hvad er en dagsafslutning?