Opsætning & Info - Planday integration

Opsætning og forklaring af Planday integrationens funktioner. Oprettelse af Planday account.

Integrationen mellem Shopbox og Planday går alene ud på, at give virksomheden mulighed for at udregne lønprocenter, samt få et bedre grundlag at lave vagtplanlægning ud fra økonomisk data(hvor meget af ens omsætning går til løn). Ved hjælp af antal arbejdstimer, overtid og omsætning (kommer fra Shopbox) kan virksomheden udregne deres lønprocent og forventede lønomkostninger, sammenholdt med den reelle omsætning i butikken.

I Planday Rapporterings Sektionen kan virksomheden indtaste sine ugentlige indtægter (informationerne bliver registreret direkte fra Shopbox når man afslutter dagen) og sammenligne med deres lønudgifter. Deraf vil de kunne se, hvor mange procent af deres indtægter, der går til løn. På denne måde kan de lave vagtplaner der understøtter virksomhedens økonomiske situation.

Men det giver alene mening at benytte Planday til ovenstående, såfremt der er flere ansatte og de benytter PIN-koder til at registrere ekspeditioner.

Derudover kan Planday benyttes til nedenstående funktioner - disse registreres direkte i Planday:

 • Vagtplanlægning

 • Stempelur

 • Kommunikation

 • Medarbejderadministration

 • Rapporter

 • Vagtplanlægning

I vagtplanlægning-sektionen opretter, publicerer og redigerer virksomheden deres vagtskema. Når vagtskemaet er færdigt, publicerer du vagtplanen. herefter kan virksomhedens ansatte se planlægningen med det samme, via deres App eller computer.

Får virksomheden brug for at ændre noget, kan medarbejderne løbende følge med i ændringerne når virksomheden publicerer dem.

Stempelur

Med Stempelur app stempler virksomhedens medarbejdere hurtigt ind og ud, når vagten begynder.

Endvidere fungerer stempeluret også som en kommunikationsplatform mellem ledere og ansatte. 

Kommunikation

Medarbejderne kan mellem hinanden let og enkelt kommunikere om f.eks byt af vagter. Virksomhedens ansvarlig har stadig det fulde overblik og kan godkende byt af vagt før det bliver registreret i vagtplanen.

Medarbejderadministration

Ansatte kan nemt og hurtigt anmode om ferie gennem Planday. Når den ansvarlige har godkendt ferie anmodningen, sørger Planday for, at den pågældende medarbejder ikke sættes på vagtplan i den givne periode vedkommende har ferie.

Medarbejdere kan også nemt og enkelt notere hvilke dage de foretrækker at arbejde. På den måde kan virksomheden tage højde for vagtplanlægningen, inden den sendes ud til medarbejderne. Dette sparer en masse tid.

Rapporter

I Planday Rapporterings Sektionen kan virksomheden indtaste sine ugentlige indtægter (informationerne bliver registreret direkte fra Shopbox økonomioversigt) og sammenligne med deres lønudgifter. Deraf vil de kunne se, hvor mange procent af deres indtægter, der går til løn. På denne måde kan de lave vagtplaner der understøtter virksomhedens økonomiske situation.

Det er alene data til rapportering i Planday som Shopbox videregiver data til. Øvrige funktionen i Planday styres direkte fra Planday via computer eller App, og administreres alene af Planday.

Opsætning af Planday

Opret Planday konto

For at kunne integrere til Planday via Shopbox, skal du tilgå Planday hjemmeside Planday hvor du skal oprette en konto. Dette gør du som følger:

 1. “Opret konto” ved at trykke på “Start her” i øvre højre hjørne 

 2. Indtast “e-mail, navn og adgangskode 

  3. Udfyld info for virksomheden og tryk “Opret konto”
  4. Gå til “Indstillinger” i øverste bjælke
  5. Gå til “Integrationer” i bunden af siden og tryk på “API adgang”

  6. Tryk på “Create APP” i øvrehøjre hjørne (blå boks)
  7. Angiv titel på ny integration, ex. navn på virksomheden
  8. Vælg/afkryds “tilladelsesniveau” for hvilke data Planday skal registrere og give adgang til
  9. Tryk “Gem”

  10. Tryk “Authorize samt “Godkend” - Planday har nu oprettet både APP iD samt Token

  Integrer Planday med Shopbox

  For at vi kan integrere Planday op mod Shopbox, skal vi indtaste både APPiD samt API-nøgle fra Planday. Dette gør vi som følger:

  1. Log ind på din Shopbox Back Office

  2. Gå til “Integrationer” og tryk på “Planday” 

  3. Kopier oprettet APP id samt Token fra Planday og indsæt i Shopbox.

    

   4. Tryk “Save” - Planday er nu integreret op mod Shopbox !